آموزش و پرورش و ده بلاهایی که بر سر ما می‌آورد

آموزش و پرورش و ده بلاهایی که بر سر ما می‌آورد
هرچه بیشتر از دوران تحصیلم می‌گذرد بیشتر درک می‌کنم که آموزش و پرورش چ...