نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش چهارم - خشونت

سکانس اول - داخلی - روز - کلاس درسحسن: آقا اجازه این می‌زنه (اشاره به...