#ازمدرسه: بذار بچه همون مدرسه‌ای که آرامش داره درس بخونه!

#ازمدرسه: بذار بچه همون مدرسه‌ای که آرامش داره درس بخونه!
این مطلب به بهانه‌ی هشتگ #ازمدرسه که در توییتر ترند شده؛ از